Geachte relaties,

Transport en Expeditiebedrijf Verspui is jarenlang actief geweest in het vervoer van lengte en zwaar transport in Noord-West Europa.
De laatste 10-15 jaar heeft Verspui zich in belangrijke mate toegelegd op het vervoer van profielstaal voor met name SAB Profiel / TATA steel.
Met ingang van 1 mei 2014 zijn de activiteiten van Verspui voor SAB Profiel geëindigd.

Het wegvallen van dit pakket heeft een dermate impact op de omvang van de activiteiten, dat Verspui heeft besloten om daarop de activiteiten in zijn geheel te beëindigen.
In het beëindigingproces hebben wij er zoveel mogelijk naar toe gewerkt om het personeel van Verspui van werk naar werk te begeleiden, hetgeen intussen in belangrijke mate is geslaagd.
Ter afhandeling van de administraties en de nog lopende zaken zullen wij nog enige tijd in kleine bezetting werkzaam - en bereikbaar zijn in Meerkerk. Wij werken het geheel af zoals u dat ook in het verleden van ons gewend was.

Wij willen alle relaties via deze weg bijzonder bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen decennia en veel succes toewensen voor de toekomst.

Directie en Aandeelhouders Transport en Expeditiebedrijf D. Verspui